Inovácie a nové metódy v oblasti cezhraničnej spolupráci – MARKETINFOCHANNEL

Apríl 26, 2010 admin · Komentujte 

Dňa 15.04.2010 v rámci projektu SPOLOČNÝ SLOVENSKO-MAĎARSKÝ MARKETINGOVÝ INFO-KANÁL, KÖZÖS SZLOVÁK-MAGYAR MARKETING INFO-CSATORNA (Zmluva č. HUSK/0801/1.1.2/0039) sa uskutočnil pracovný workhop v Obci Jesenské, kde boli pozvaní podnikateľské subjekty z regiónu Cerovina

GRANDIO s.r.o.

Apríl 16, 2010 admin · Komentujte 

Montážno-stavebná firma, prenájom lešenia,výhradné zastúpenie Modimix kft.,Kvarc-mineral kft.
Hodejov 119
PSČ 980 31
Tel.:047 56 83 301
Mobil: 0908 910 385

Ulica, č. domu
Hodejov 119

Obec / Mesto
Hodejov

PSČ
980 31

Carmen – zákazkové krajčírstvo

Apríl 16, 2010 admin · Komentujte 

Zákazkové krajčírstvo v Dome služieb na Malohontskej ulici v  Rimavskej  Sobote.
Eva Kmeťová – Zákazkové krajčírstvo
Gemerček č.35 – prevádzka v Dome služieb na Malohontskej ulici v  Rimavskej  Sobote.

Regionálny veľtrh slovenských a maďarských produktov v Obci Jesenské

Apríl 14, 2010 admin · Komentujte 

Regionálny veľtrh slovenských a maďarských produktov  v Obci Jesenské

Spoločný workshop slovenských a maďarských podnikateľských subjektov

Apríl 14, 2010 admin · Komentujte 

Spoločný workshop slovenských a maďarských podnikateľských subjektov v MR v Pétervásári. Akcia bude zameraná na výmenu skúseností na nadviazanie kontaktov a na vytýčenie spoločných cieľov, ako sa prezentovať a viac zviditeľniť naše regióny v SR a MR.

Regionálny veľtrh slovenských a maďarských produktov

Apríl 14, 2010 admin · Komentujte 

Regionálny veľtrh slovenských a maďarských produktov v Pétervásári.
Záujemcovia – podnikateľské subjekty – je to možnosť pre Vás predstaviť sa na regionálnom veľtrhu v MR, predstaviť si svoje výrobky a služby – nadviazať nové kontakty.

ZAGRO s.r.o.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Poľnohospodárska činnosť
Rastlinná a živočíšna výroba
Kontakt:    Tel: 00421 47 5699197
Mobil: 00421 905 412884
Mail: zagyi@stonline.skl

WITEL – Štefan Telek

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Poskytovanie dátových internetových služieb – mimo JTS
Predmet:    Reklamná a propagačná činnosť
Predmet:    Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Predmet:    Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a systémová údržba softwaru
Predmet:    Inštalácia počítačových sietí a ich údržba
Predmet:    Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (do 50 V)
Predmet:    Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným [...]

Štefan Kolesár

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Výroba, montáž a opravy meracích prístrojov a zariadení
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba, montáž a opravy kovových výrobkov
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba tepelných čerpadiel
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba, montáž a opravy destilačných prístrojov okrem tlakových
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba, montáž a opravy nádrží a konštrukcií pre chemický a potravinársky priemysel okrem tlakových zariadení
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba montáž kovových konštruckií
Výrobky [...]

Roľnícka spoločnosť, a.s.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Poľnohospodárska činnosť
Obchodná činnosť s poľnohospodárskymi  základnými produktami a živými zvieratami
Predmet:    Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

ďalšia strana »