SHEPHERD s.r.o.

September 7, 2010 editor · Komentujte 

Poľnohospodárska činnosť

Bc. Mária Figei Gálik, BSBA

September 7, 2010 editor · Komentujte 

Prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk

MEVY spol.s r.o.

September 7, 2010 editor · Komentujte 

Veľkosklad nealkoholických a alkoholických nápojov

RIMAVA s.r.o.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Poľnohospodárska činnosť
Chov oviec
Sídlo/miesto:    98002 Jesenské, Družstevná 1145/1001
Kontakt:    Tel: 00421 47 56 98 196
Mobil: 00421 903 250 603
Mail: rimavajs@gmail.com

Tibor Torma-Nákladná autodoprava

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Medzinárodná autodoprava
Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
Kontakt:    Tel: 00421 47 56 98 852
Mobil: 00421 905 52 97 65
Mail: dopravatorma@rsnet.sk

Alžbeta Mihályiová-Agentúra AM

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Vykonávanie administratívnych prác
Prevádzkareň:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Podnikateľské poradenstvo
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Reklamné činnosti
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Výskum trhu a verejnej mienky
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre štrukturálne fondy a kohézny fond
Súvisiaci [...]

ROLLER, spol. s r.o.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Výroba strojov a strojných zariadení v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkareň:  Jesenské, Poľná 203
Predmet:    Montáž finálnych výrobkov v predmete podnikania
Prevádzkareň:  Jesenské, Poľná 203

MEDIAPRESS LUČENEC, spol. s r.o.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Predaj tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru
Veľkoobchod a maloobchod
Prevádzkareň:  Jesenské, Stánok

LESOSTAV GEMER s.r.o.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Sušenie reziva
Predmet:    Pomocné stavebné práce
Predmet:    Spracovanie odpadu z dreva
Predmet:    Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Predmet:    Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Predmet:    Spracovanie guľatiny a piliarska výroba
Predmet:    Stolárstvo
Predmet:    Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Predmet:    Približovanie dreva a pilčícke práce
Predmet:    Poskytovanie [...]

Attila Szelec

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Predaj a servis gastronomických zariadení
Predmet:    Montáž,oprava,údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
Predmet:    Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby  v rozsahu voľnej živnosti
Predmet:    Prevádzkovanie predajných nápojových automatov
Predmet:    Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Predmet:    Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

ďalšia strana »