Ladóczki Vilmos

September 7, 2010 editor · Komentujte 

Kožené produkty a vizuálna práca

Ing. Gejza Mede-Meding

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Stavebníctvo – stavba budov
Predmet:    Penzión Pohanský hrad
Prevádzkovanie turistickej nocľahárne po triedu * * *
Prevádzkareň:  Nová Bašta,  31
Predmet:    Prevádzkovanie pohrebnej služby
Prevádzkareň: 98034 Nová Bašta,  81
Predmet:    Maloobchodná činnosť so stavebným materiálom