Ladóczki Vilmos

September 7, 2010 editor · Komentujte 

Kožené produkty a vizuálna práca

Bc. Mária Figei Gálik, BSBA

September 7, 2010 editor · Komentujte 

Prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk

Fodor Zoltán

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Pneuservis, oprava pneumatík

Figaró-Kaderníctvo

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Kaderníctvo pre ženy, mužov, deti

Inntek Nonprofit Kft.

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Rozvoj konkurencieschopnosti Severného Maďarska

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Poskytnutie konzultačných služieb pre investorov a obchodných partnerov

Clip-2006 Bt.

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Účtovnícke a audítorské činnosti

Lafisoft Bt.

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Rozvoj a vývoj softvérov pre riadenie systémov manažérstva kvality, riadenia výroby a skladového hospodárstva (1987-2010)

História Szolgáltató és Szervező Vállalkozás

August 26, 2010 editor · Komentujte 

Organizácia programov a podujatí, bankové a finančné poradenstvo, uzavretie poistných zmlúv, ochrana zdravia

Carmen – zákazkové krajčírstvo

Apríl 16, 2010 admin · Komentujte 

Zákazkové krajčírstvo v Dome služieb na Malohontskej ulici v  Rimavskej  Sobote.
Eva Kmeťová – Zákazkové krajčírstvo
Gemerček č.35 – prevádzka v Dome služieb na Malohontskej ulici v  Rimavskej  Sobote.

ďalšia strana »