Štefan Kolesár

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Výroba, montáž a opravy meracích prístrojov a zariadení
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba, montáž a opravy kovových výrobkov
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba tepelných čerpadiel
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba, montáž a opravy destilačných prístrojov okrem tlakových
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba, montáž a opravy nádrží a konštrukcií pre chemický a potravinársky priemysel okrem tlakových zariadení
Prevádzkareň:  Bottovo,  20
Predmet:    Výroba montáž kovových konštruckií
Výrobky [...]

ROLLER, spol. s r.o.

Apríl 9, 2010 admin · Komentujte 

Predmet:    Výroba strojov a strojných zariadení v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkareň:  Jesenské, Poľná 203
Predmet:    Montáž finálnych výrobkov v predmete podnikania
Prevádzkareň:  Jesenské, Poľná 203