Alžbeta Mihályiová-Agentúra AM

Predmet:    Vykonávanie administratívnych prác
Prevádzkareň:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Podnikateľské poradenstvo
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Reklamné činnosti
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Výskum trhu a verejnej mienky
Súvisiaci priestor:  Jesenské, 1.mája 396
Predmet:    Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre štrukturálne fondy a kohézny fond
Súvisiaci priestor: 98002 Jesenské, 1. mája 396
Predmet:    Technicko – organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre štrukturálne fondy a kohézny fond
Súvisiaci priestor: 98002 Jesenské, 1. mája 396
Predmet:    Vedenie účtovníctva
Predmet:    Textové a grafické úpravy vykonávané na počítači
Predmet:    Maloobchod so zmiešaným tovarom

Údaje firmy

Názov firmy:  Alžbeta Mihályiová - Agentúra AM

Ulica, č. domu::  1. mája 396

Mesto/obec:  Jesenské

Okres/región::  okres Rimavská Sobota

PSČ:  98002

Štát:  Slovensko

Kontaktná osoba:  Alžbeta Mihályiová

Tel.:  

Fax.:  

Mobil:  +421-907 289 245

E-mail:  mihalyi@mail.t-com.sk

Web:  

Ďalšie informácie:

Mapa


Zväčšiť mapu