Roľnícka spoločnosť, a.s.

Predmet:    Poľnohospodárska činnosť
Obchodná činnosť s poľnohospodárskymi  základnými produktami a živými zvieratami
Predmet:    Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

Údaje firmy

Názov firmy:  Roľnícka spoločnosť, a.s.

Ulica, č. domu::  Bottovo 154

Mesto/obec:  Bottovo

Okres/región::  okres Rimavská Sobota

PSČ:  98041

Štát:  Slovensko

Kontaktná osoba:  Ing. Miroslav Juríček

Tel.:  +421-47-566 6237, -5666334, -5666322

Fax.:  

Mobil:  

E-mail:  

Web:  

Ďalšie informácie:

Mapa


Zväčšiť mapu