O nás

V rámci projektu boli vybudovaní dva informačné centrá, jeden v obci Jesenské, a jeden v meste Pétervására.

Hlavné úlohy:

 • zber a spracovanie informačných materiálov o trhu

 • prevádzkovanie MARKETINGOVÉHO INFO-KANÁLU; spracovanie informačných materiálov a ich zobrazenie na webovej stránke, ktorá bola vytvorená v rámci projektu; ich zobrazenie na stránkach miestnych káblových prevádzkovateľov, v miestnych regionálnych novín, resp. prostredníctvom iných médií
 • organizovanie workshopov, konferencií, seminárov – ktoré podporujú miestnu podnikateľskú sféru a budovanie partnerstiev medzi podnikateľmi
 • propagácia miestnej podnikateľskej sféry
 • prezentácia výrobkov a služieb
 • publikovanie inzerátov a vytvorenie nových obchodných partnerstiev
 • publikovanie školenia a pracovných možností v regióne
 • spolupráca s odbornými inštitúciami (naor. priemyselné komory, rozvojové inštitúcie)

Presná dostupnosť informačných centier
Slovensko:

Obec Jesenské
Sobotská 10
Jesenské 980 02
Tel.: 00421(0)47 56 98 283, ; Fax.: 00421(0)47 56 98 223
E-mail: starosta@jesenske.sk, marketinfochannel@gmail.com
Web: www.jesenske.sk; www.market-info.eu

Lead partner tím:

 • Autor projektu: Gabriel Mihályi, starosta obce Jesenské
 • Projektová manažérka: Alžbeta Mihályiová
 • Konzultantka, anglický jazyk: Mária Figei-Gálik
 • Asistentka: Ema Gaálová


Maďarsko:

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
3250 Pétervására, Kossuth út 1.
Tel.: +36-06-36/568-052; Fax.: +36-06-36/568-053
Web: www.pvkisterseg.hu; E-mail: pvkttars@t-online.hu

Cezhraničný partnerský tím:
•    Predseda združenia: Pál László, primátor mesta Pétervására
•    Riaditeľka združenia: Panyik Anita
•    Manažéri projektu: Telek Balázs, Kecskés Péter
•    Účtovníčka: Németh Zsuzsa