Bükkszék

Na západnom úpätí Bukových chôr, 20 km od Egru v rozmanitom prírodnom prostredí sa nachádza obec Bükkszék.
O obci vedeli už v stredoveku, svedčí o tom zmienka z roku 1275 . Dnes má obec 840 obyvateľov a snaží sa stať regionálnym centrom cestovného ruchu s využitím najmä svetoznámej minerálnej vody a priaznivej mikroklímy.
Pamätihodnosti
Kostol: Románsky kostol bol postavený v 12. storočí a zničený počas tureckej okupácie. Vo svojej súčasnej podobe je možné vidieť gotické, barokové a moderné sanácie. Zahájenie hodových zábav obce je počas svätodušných sviatkov.
Župný dom: v roku 1999 otvorili tradičný Dom Remesiel, v ktorom návštevníci sa môžu zoznámiť s tkaním a s spracovávaním lanu. Je tu možné vidieť aj sedliacke predmety,  roľnícke predmety každodenného života a výstavu kostýmov.
Obecný dom: v centre obce sa nachádza bývalé sídlo rodu Práffovcov, kde v súčastnosti funguje obecná a školská knižnica a klubovňa pre mimovládne organizácie. Pred obecným domom sa organizuje množstvo zaujímavých programov a podujatí.
Liečivá voda Salvus
Liečivá voda, známa aj za hranicami Maďarska, je fľaškovaná pod názvom Salvus. Túto liečivú vodu je možné používať na kúpeľ, ale aj ako pitnú kúru pre liečenie rôznych chorôb. Bazény s termálnou vodou sú pre návštevníkom otvorené každoročne od mája do augusta.

Možnosť ubytovania pre návštevníkov ponúka mládežnícky tábor a kemp sezónne od mája do septembra.Info: +36/561-088. Viac informácií o ubytovaní nájdete na webovej stránke www.bukkszek.hu

Informácie:

Obec Bükkszék
3335, Bükkszék, Szabadság tér 1.
Tel: 36/561-100; Tel/fax: 36/361-013
Starostka: Zagyva Ferencné
E-mail: bukkszek@mail.agria.hu; bpmh@dunaweb.hu
Webová stránka: www.bukkszek.hu
Združenie cestovného ruchu
Tel: 36/361-404