Istenmezeje

Obec sa nachádza pri hornom toku v údolí rieky Tarna . V prvej zmienke z roku 1311 o obci, bol uvedený názov Istenmezey.
V strede obci na vysokom kopci, obklopený cintorínom bol v klasicistickom štýle postavený a 26.6.1854  vysvätený rímskokatolícky kostol. Pri vchode je možné vidieť ovocné košíčky z kameňa z roku 1770 od sochára János Hösz.
Obec je obklopená krásnymi lesmi a chránenými oblasťami. Cez obec prechádza aj turistická trasa, ktorá spája mesto Salgótarján s mestom Ózd. Jedna z najznámejších  prírodných zaujímavostí obce je skala „Noé szőlője“.( Noéová vinica)

V posledných desaťročiach hlavnými bodmi centra obce boli nasledovné:
• centrálna oblasť (v centre obci Istenmezeje) -  kostol, materská škola, obecný úrad, škola, kultúrny dom, ordinácia, športové ihrisko, obchody, krčmy, pošta

• „Szárazág“ časť obce (na severnej časti obce Istenmezeje) – obchod, zábavné stánky, zábavný podnik,  menšie námestie

• „Szederkénypuszta“ časť obce (na konci severnej časti Istenmezeje) – obchody, zábavný podnik, kultúrny dom, spoločenský dom.

V obci Istenmezeje sa nachádza okolo 720 bytov. Má vybudovanú úplnú infraštruktúru. V južnej a severnej časti obce je priemyselná zóna, kde spracúvajú nerast, vyrábajú drevené výrobky a galvanizujú.

Vidiecke pohostinstvá:
•    Christian Country Club   3253 Istenmezeje, Váci M. utca 24.
•    Webová stránka: www.iccc.hu
Informácie:
Obec Istenmezeje

3253 Istenmezeje, Nefelejcs út 18.
Tel.: 06-36/369-053
Fax: 06-36/369-053
E-mail: istenmezeje@axelero.hu
Webová stránka: www.istenmezeje.hu