Ivád

Za obcou Mátraballa na ľavej strane sa nachádza malá priateľská dedina, Ivád. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1311, s názvom possessio Ivand. V roku 1456 dostala názov Iwagh a neskôr bola známa ako Ivágy. V 15-17. storočí bola majetkom rodiny Ivády. Od roku 1748 má názov Ivád.
V obci je stále veľmi časté priezvisko Ivády – Ivádi. Dedina má 421 obyvateľov a z toho 70 percent má rovnaké priezvisko. Nie je náhoda, že dedina je slávna kvôli príbuzenským manželstvám.
Kostol
Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1803, v barokovom štýle. Kostol bol takmer úplne zničený dvakrát, najprv počas vládnutia Turkov a neskôr 1700tich rokoch. V roku 2003 na budove vymenili celú strechu.
Ivády rodokmeň
Ivády rodokmeň je významný a detailný aj globálne, lebo zahŕňa viac generácií a vyše 5000 mien.
Ivády kaštieľ
V roku 1980 fungovala v budove materská škola a obecné zastupiteľstvo, ale po zmene politického režimu budovu nechali opustenú. V roku 1998 aj budovu aj pozemok kúpil súkromný podnikateľ a ešte v tom roku sa začali rekonštrukčné práce. Od tej doby je súkromným majetkom.
Motte – zemný hrad
Písomné zmienky ohľadne hradu neexistujú. Tento zemný hrad je krásny exemplár. Na povrchu našli niekoľko bielych keramík z  XIII-XIV. storočia.
Pamätník – Dr. Sándor Ivády
Dr. Ivády sa narodil v obci, bol olympijským víťazom vo vodnom póle. Zomrel v roku 1998 a na jeho 1 .výročie úmrtia obec postavila na jeho počesť pamätník, ktorý sa nachádza vo dvore kultúrneho domu. Od 1. Mája 2003 jediné námestie v obci dostalo názov po olympionikovi.
Vo dvore materskej školy je umiestnený pamätník k 100.výročiu revolúcie v roku 1948.

Informácie:

Obec Ivád

3248 Ivád, Dr. Ivády S. tér 5.
Tel.: 06-36/568-121, Fax: 06-36/568-122
E-mail: ivadph@axelero.hu
Webová stránka: www.ivad.hu