Kisfüzes

Prírodné a geografické vlastnosti
Obec Kisfüzes (do 1903 Füzes) sa nachádza v severnej časti Hevešskej župy, v upätí hôr Mátra, vzdialená od mesta Pétervására 5 km.

Pozdĺž jej východnej hranice tečie rieka Tarna. Jej prírodnú vegetáciu tvoria javor tatarský a dub letný. Rozloha lesov je 61%.

História
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1296 s názvom obce Fyzes. Obec bola vlastníctvom aj rodiny Ivády. V roku 1552 ju zničili Turci. Následne v 17. storočí obec ostáva neobývaná. Neskôr rodina Okolicsányi a Gellén osídlila opustenú dedinu.  V roku 1786 v 14 domoch  žilo 20 rodín a v roku 1851 už v 29 domoch žilo 32 rodín.

Na obecnej pečati je možné vidieť zo zeme rastúcu vŕbu. Na jednej strane Vrbinu, na druhej strane: 1778.V prvej polovici 20. storočia boli založené v obci viacerá združenia (katolícke, mládežnícke, občianske). V roku 1990 bola založená samospráva obce, na čele s nezávislým starostom.

Demografická charakteristika obce, vzdelávanie a zdravotníctvo

Kisfüzes patrí medzi najmenšie obce v kraji. Rozlohu má iba 4.81 km2, počet obyvateľov je 192 osôb. Počet obyvateľstva sa znížil o polovicu v rokoch 1960 a 1990, najväčší pokles nastal v rokoch 1960 a 1970. Možnosť kultúrneho vyžitia je v miestnom kultúrnom centre.

Informácie:
Obec Kisfüzes
3256 Kisfiizes, Szabadság u. 2.
Tel.: 06-36/368-825
Fax: 06-36/568-035
E-mail: pvpmhiv@axelero.hu