Mátraderecske

Obec Mátraderecske je súčasťou rekreačnej oblasti Mátra – Bükk, nachádza sa severnej časti v úpätí hôr Mátra. Obec je vzdialená od mesta Eger 25 km a od obce Parádfürdő 15 km.

Infraštruktúra obce je takmer úplná, sieť obrubníkov je dobrá,  sieť inštitúcií je vyvážená s populáciou (praktický lekár , zdravotné sestry, zubná starostlivosť, materská a základná škola, hudobná škola, športová hala a knižnica).

Služby v obci sú na dobrej úrovni (pošta, potraviny, obchod s oblečením, kaderníctvo, kozmetický salón, autoservis, čerpacia stanica, lekáreň a polícia).

Prvé čo si všimnete, keď prichádzate do obce sú ruiny hradu Kanázsvár vo výške 260 m na kopci a vedie k nim označená turistická trasa.
Uprostred obce sa nachádza katolícky kamenný kostol. Vedľa kostola je starý cintorín. Vedľa cintorína  je pamätný park, kde je umiestnený pomník z prvej svetovej vojny.

V severnej časti obce našli prameň vody, ktorý má vysokú koncentráciu oxidu uhličitého. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo túto vodu za liečivú.
V obci Mátraderecske medzi mnohé turistické atrakcie patrí aj „Kincses Strand
fürdő“ (kúpalisko) – kde sa voda využíva predovšetkým na liečbu reumatických ochorení.

Takmer 300 domov bolo postavených okolo kúpaliska, kde si môžu návštevníci odpočinúť.
V obci funguje aj Palócky dom, ktorý pripomína staré zvyky Palóckych (sedliackych) ľudí, objekty a kostýmy. Stráženie Palóckych tradícií je pre obec charakteristické. Stojí za to navštíviť folklórny dom, kde sa zachovalo ľudové umenie.  Samostatnú tkáčsku dielňu v budove prevádzkuje Združenie Hevešského Domáckeho Priemyslu. Združenie vyrába ručne tkané obrusy, závesy, tkaniny známe v celej Európe. Vo folklórnom dome si máte možnosť  pozrieť ako sa pripravujú tieto umelecké diela, prípadne si to môžete aj vyskúšať.
Samospráva uznala potenciál cestovného ruchu s ktorým prichádza vývoj obce a následné zotrvanie mládeže v dedine.

Informácie:
Obec Mátraderecske

3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.
Tel.: 06-36/476-123
Fax: 06-36/476-325
E-mail: matraderecske@axelero.hu
Webová stránka: www.matraderecske.hu