Parád

Obec sa nachádza v severnej časti Hevešskej župy.  Jej prírodnými krásami,  s historickou minulosťou, stavaným a intelektuálnym dedičstvom sa líši od iných  obcí v Mátre. Časti obce: Parádfürdő, Parádóhuta. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1506.  Jej liečivú vodu používajú od roku 1813 na liečenie rôznych chorôb. Od roku 1847, približne 100 rokov, bola vo vlastníctve rodiny Kovácsovcov.
Zaujímavosti cestovného ruchu a turistiky obce:
Palócky (sedliacky) Dom
Nábytok je z XVIII. storočia a je poslednou pôvodnou spomienkou na stavbu Mátra fa. Parád, Sziget út 10.
Župný Dom
Archivuje artefakty a oblečenie palóckej kultúry. V budove funguje PARÁDINFORM. Parád, Kossuth L.út. 53
Johák Asztalos ľudový umelec, rezbárske múzeum
Sochy sú zachytené v každodennom prostredí vo veľkosti človeka. Parád, Kékesi út 2.

Julianna Kis Bajiné, ml. Imre Baji a  Zoltan Baji
Tkanie košíkov, dielňa a výstava  ľudových remesiel
Parád, Sziget út 6, Tel: 36/364-481

Erzsébet Park Hotel ***

Bol postavený podľa plánov Jozefa Ybla z roku 1893. V roku 2008 bol odovzdaný nový areál hotela, so suchým kúpeľom s oxidom uhličitým (Mofetta) a s bazénmi.
Parád, L. Kossuth L. út 372, Tel: 36/444-044
Webová stránka: www.erzsebet.park.hotel.hu

Reštaurácia a penzión v obci Parád
Možno tu nájsť širokú škálu palóckych jedál a pokrmov zo zveriny.
Parád, Kossuth L. út 234., Tel: 36/364-831; Mobil: 30/955-9925

Cifra-maštaľ
Budova bola navrhnutá Jozefom Yblom a slúži ako múzeum automobilov, kde výstava predstavuje históriu výstavbu automobilov.
Parád, Kossuth L., Tel: 36/544-073

Rímsko-katolícky kostol
Umelecká Pamiatka, barokový štýl.

Fresko Reštaurácia & Hotel
Bol postavený v roku 1932, 250 miestna reštaurácia, kde steny sú zdobené s pannónmi umelca  Jeno Haranghy, na ktorých zvečnil pobyt v obci Ľudovíta Kossutha v roku 1840.
Parád, Kossuth L. út 221.

Prírodné hodnoty obce:
Rákóczi strom, Údolie Ilona, Svätyňa Márii, Lúka Sándor, Sv. Štefan prameň, Vodopád v údolí Ilona, Parádóhuta: Clarissa-prameň

Udalosti:

  • Májová Hudba
  • Susedovanie na cestách hudby – programy budujúce tradíciu
  • Svätodušné sviatky
  • Celodňový folklórny program, svätodušné palócke jedlá
  • Palócke dni – Národný poľovnícky deň
  • Folklórne slávnosti s desaťročnou minulosťou a palóckym gastronomickým programom, ktoré je zorganizované každý rok prvý júlový víkend.• Pochodovanie na Palóckej ceste – pochodovanie a javiskové vystúpenie folklórnych skupín
  • Súťaž vo varení z diviny – účasťou pozvaných poľovníckych združení
  • “Poďme spolu do Betlehema” – Advent
  • Koncert speváckych zborov
  • Vianoce s dedinou

Kulinárske programy:
Parádi Kisvendéglő – reštaurácia
Reštaurácia ponúka tradičné palócke jedlá, ktoré sa zostavené podľa aktuálnej sezóny.

Túra Kemping – reštaurácia
Palócke jedlá  a jedlá z diviny ponúka.

Programy v obci Parád:

Združenie “Palócbokréta” – zachovanie tradície, Tel: 36/364-941, Mobil: 06/20-808-4689
Preprava výlety, jazda na koni www.fenyesmajor.uw.hu, Tel: 06/20-230-9411
Pešia turistika sprievodca www.hangahaz.fw.hu, Tel: 36/364-454, Mobil: 06/30-305-8596
Informácie:
Obec Parád
Parád 3240, Kossuth L. 91
Tel: 36/544-072, Fax: 36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu
Webová stránka: www.parad.hu
Turistické  Združenie Tel: 06/20-808-4689
Erzsébet Park Hotel *** Tel: 36/444-044
Parád Reštaurácia a penzión Tel: 36/364-831

Obec Hevešskej župy s prírodnými krásami a s historickou minulosťou, stavané a intelektuálne dedičstvo je rozdielom medzi inými obcami Mátre.
Časi obce: Parádfürdő, Parádóhuta. Palóc tradície stále strážia v obci, ktorá je vedená od roku  1.506. Jej liečivé vody používajú od roku 1813. Od roku 1847, približne 100 rokov, bola vo vlastníctve rodiny .
Zaujímavosti cestovného ruchu a turistiky obce:
Palócky Dom
Nábytok je z XVIII. storočí a je poslednou pôvodnou spomienkou na stavby Mátra fa. Parád, Sziget út 10.
Dom Kraji
Archivuje artefakty a oblečenie palóckej kultúry. V budove funguje PARÁDINFORM. Parád, Kossuth L.út. 53
Johák Asztalos ľudový umelec, rezbárske múzeum
Sochy sú zachytené v každodennom prostredí vo veľkosti človeka. Parád, Kékesi út 2.

Julianna Kis Bajiné, ml. Imre Baji a  Zoltan Baji
Tkanie košíkov, dielňa a výstava  ľudových remesiel
Parád, Sziget út 6, Tel: 36/364-481

Erzsébet Park Hotel ***
Bol postavený podľa plánov Joezfa Ybla v roku 1893. V roku 2008 bol odovzdaný nový areál hotela, so suchým kúpeľom s oxidom uhličitým (Mofetta) a s bazénmi.
Parád, L. Kossuth L. út 372, Tel: 36/444-044
Webová stránka: www.erzsebet.park.hotel.hu

Reštaurácia a penzión v obci Parád
Možno tu nájsť širokú škálu palóckych jedál a pokrmov zo zveriny.
Parád, Kossuth L. út 234., Tel: 36/364-831; Mobil: 30/955-9925

Cifra-maštaľ
Budova bola navrhnutá Jozefom Yblom a slúži ako múzeum automobilov, kde výstava predstavuje históriu výstavbu automobilov.
Parád, Kossuth L., Tel: 36/544-073

Rímsko-katolícky kostol
Umelecká Pamiatka, barokový štýl.

Fresko Reštaurácia & Hotel
Bol postavený v roku 1932 250 miestna reštaurácia, kde steny sú zdobené s pannónmi umelca  Jeno Haranghy, kde zvečnil pobyt v obci Lajos Kossutha v roku 1840.
Parád, Kossuth L. út 221.

Prírodné hodnoty obce:
Rákóczi strom, Údolie Ilona, Svätyňa Márii, Lúka Sándor, Sv. Štefan prameň, Vodopád v údolí Ilona, Parádóhuta: Clarissa-prameň

Udalosti:
Májová Hudba
Susedovanie na cestách hudby – programy budujúce tradíciu

Svätodušné sviatky
Celodňový folklórny program, svätodušné palócke jedlá

Palócke dni – Národný poľovnícky deň
Národne známy folklór desaťročnou minulosťou a palóckym gastronomickým programom, ktoré je zorganizované každý rok prvý júlový víkend.

• Pochodovanie na Palóckej ceste – pochodovanie a javiskové vystúpenie folklórnych skupín
• Súťaž vo varení z diviny – s účasťou pozvaných poľovníckych združení

“Poďme spolu do Betlehema” – Advent
•    Koncert speváckych zborov
•    Vianoce s dedinou

Kulinárske programy:
Parádi Kisvendéglő – reštaurácia
Reštaurácia ponúka tradičné palócke jedlá, ktoré sa zostavené podľa aktuálnej sezóny.

Túra Kemping – reštaurácia
Palócke jedlá  a jedlá z diviny ponúka.

Programy v obci Parád:
Združenie Palócbokréta zachovanie tradície – Heves Megyéért kitüntetői držitelia titulu prevziať na žiadosť hosťa. Tel: 36/364-941, Mobil: 06/20-808-4689
Preprava výlety, jazda na koni www.fenyesmajor.uw.hu, Tel: 06/20-230-9411
Pešia turistika sprievodca www.hangahaz.fw.hu, Tel: 36/364-454, Mobil: 06/30-305-8596
Informácie:
Parada Obec
Parada 3240, Kossuth L. 91. Spôsob
Tel: 36/544-072, Fax: 36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu
Webová stránka: www.parad.hu
Turistika Združenia Tel: 06/20-808-4689
Erzsébet Park Hotel *** Tel: 36/444-044
Paráda Reštaurácia a penzión Tel: 36/364-831