Pétervására

Mesto Pétervására sa nachádza v severnej časti Hevešskej župy, v údolí rieky Tarna na sever od pohoria Mátra. Je vzdialená približne 30 km od miest Eger, Ózd a Salgótarján.

Okolie mesta je terasovité údolie. Samotné údolie je tektonická priekopa, ktorá sa rozširuje na veľkosť jazera na niekoľkých miestach. Najvyššia nadmorská výška je tesne nad 400 metrov. Vyvýšené miesta sú Piliš, Remete, Dudar, Veľké a Malé Lyukaskő.

Prírodnú vegetáciu tvoria najmä sady tvrdých stromov, hraby, dubové lesy a lúky. Chránená oblasť je bohatá na špeciálne rastliny, ako je kosatec žltý, deväťsíl lekársky, čemerica, veternica hajná, chochlačka dutá, prvosenka bezlodyžná, a páperník širokolostý.  Zo sveta zvierat tu možno vidieť divinu, plazy a je bežná aj salamandra škvrnitá.

Stopy mesta možno vysledovať do začiatky doby železnej. Mesto už existovalo v dobe Árpádovcov, svedčí o tom niekoľko objavených hrobov. Prvá zmienka siaha až do roku 1247 s názvom Peturwasara. Bolo majetkom Endreho bána z rodu Ákošovcov  (Samohradský vojvoda 1271 – 1284) , neskoršie zdedil palatín, Štefan. Jeho synovia stratili panstvá v roku 1318, a kráľ Tomáš v roku 1321 daroval Samohradskému vojvodovi. V roku 1332 mal k dispozícii aj farnosť. Po zmenách o vlastníctve od roku 1445 poľnohospodárske mesto už má práva na usporiadanie trhov a stáva sa príslušenstvom hradu v Hajnáčke. V druhej polovici XVI. storočia polovicu mesta spálili turci.

Medzi držiteľmi mesta bola rodina Perényi najvýznamnejšia, ale od roku 1629 mesto vlastnia členovia rodiny Móricz. Počas tejto rodinnej vetvy pripadne polovica panstva pod vlastníctvo kapitána hradu Diósgyőr a Ónod Miklós Keglevich. Miklós Keglevich sa okolo roku 1620 oženil s Barbarou Móricz. V roku 1699 deti Miklósa Keglevicha, Adama a Žigmunda začlenili do vlastníctva mesta Pétervására a od tej doby boli jedinými držiteľmi mesta.

Rímskokatolícky farský kostol bol postavený v rokoch 1812-1817 Karlom Keglevichom. Kostol má dvojvežové priečelie a s názvom „katedrála palóckej péterky“, ktorý mu žartovne pridelil hovorový jazyk. Kostol s dvojvežovým priečelím je nepochybne prvý s výskytom maďarskej romantickej architektúry. Plánovanie a realizáciu kostola mal na starosti architekt František Povolni, ale stavba nie je veľmi oceňovaná odbornou literatúrou. Kostol je mohutná trojloďová stavba, jeho pôdorys, vnútorné a vonkajšie nárysy sa spájajú s gotickými elementmi z obdobia stredoveku,  ktoré použili len dekoračne.

Kaplnka matky Bolestnej sa nachádza v severnej časti mesta. Pravdepodobne bola postavená v roku 1722 ako cintorínska kaplnka. Základy kaplnky patrila bývalej rumunskej cintorínskej kaplnke. Štýl architektúry je klasický.

Tretia pamiatka je kaštieľ, ktorý dala postaviť rodina Keglevich približne v rokoch 1760-1762 – v súčasnosti funguje ako vysokoškolský študentský domov – architektom bol talian Cristoforo Quadri. Nájdete tu fresky Jakaba Gellera z roku 1770. Jeho dekoratívna práca vyznačuje vysoký štandard maliarstva s ľahkou a samozrejmou témou.

Informácie:
Mesto Pétervására

3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
Tel.: 06-36/568-036
Fax: 06-36/568-035
E-mail: pvpmhiv@axelero.hu
Webová stránka: www.petervasara.hu