Recsk

Obec Recsk sa nachádza v severnej časti Hevešskej župy, 25 km od mesta Eger. Obec disponuje  s krásnou prírodou, priaznivými klimatickými podmienkami, kultúrnymi pamiatkami a dobrými dopravnými spojmi.

História osídlenia je pozoruhodne dlhá. Názov obce je už zaznamenaný v roku 1329. Počet obyvateľov obce sa neustále zvyšoval, najmä v dôsledku baníctva a tažbe rudy. Neskôr kvôli horším životným podmienkam, v tej dobe dve emigračné vlny postihli niekoľko rodín obce. Jedna bola v roku 1903 a ďalšia v rokoch 1929-1933 počas hospodárskej krízy. V oboch prípadoch cieľová stanica bola Amerika.

V lete roku 1950, bez akéhokoľvek zákonného poverenia zaviedli v bani pracovné tábory  podľa vzoru sovietskych gulag táborov. Národný pamätný park tu pripomína väznených.

Obec zaručila pracovné miesta  pre stovky miestnych obyvateľov a to celoročne v posledných desaťročiach. Väčšina týchto pracovných miest boli kvôli ekonomických a sociálnych zmenám odstránené. Veľmi veľa obyvateľov pracuje buď jednotlivo, alebo spoločne, ale každý sa
snaží využiť potenciál sídiel a životného prostredia. Počet obyvateľov v roku 2007 bol 3 097 osôb.
Rudné pole obce Recsk je základňou pre ťažbu základných a farebných kovov v Maďarsku. Baňa je v súčasnosti nefunkčná , ale podľa výskumov zostáva tu možnosť ekonomickej ťažby. Lom Csákánykő je jedným z najväčších fungujúcich lomov v Maďarsku.

Stále udalosti:

Obec zabezpečuje každoročne 4 udalosti pre obyvateľov a návštevníkov obce, ktoré sú nasledovné:

• Medzinárodné stretnutie speváckych zborov

• Hodové zábavy na svätého Štefana

• Uctenie si pamiatky obetí pracovného tábora  -  položenie kvetov

• Adventné oslavy

Ďalšie informácie:
www.recsk.hu
Stredisko cestovného ruchu a podnikateľského združeniu
Adresa: 3245 Recsk, Kossuth u. 146. Tel/fax: 36/578-051, e- mail: info@ivk-recsk.t-online.hu
Ubytovanie, Pohostinstvá:
Tarna Patak Penzión a Reštaurácia
Adresa: 3244 Parádfürdő, Kenyeres út 13.
Telefon/Fax.: 06/36/364-963
Mobil: 06/30/976-1275
E-mail: info@tpp.hu
Liget Vendégfogadó
Pataki Lászlóné
3245 Recsk, Kossuth L. út 199.
Tel.: 06-36/578-033
Fax.: 06-36/578-034
Mobil: 06-30/998-2761
E-mail: ligetfogado@freemail.hu
Herczl Tiborné
Cím: 3245 Recsk, Kenyeres u. 1.
Tel.: 06-36/364-872
Mobil: 06-20/417-1726
Lóczi László
Adresa: 3245 Recsk, Vörösmarty M. u. 18.
Tel.: 06-36/478-608
e-mail: loczilaszlo@dunaweb.hu
Bolykiné Bódi Judit
3245 Recsk, Kossuth L. út 84.
Tel.: 06/30 275- 2579
E-mail: bolykitomi@freemail.hu