Sirok

Obec sa nachádza vo východnej časti pohoria Mátra, na hranici vrchoviny smerujúcej k Bukku. Údolie rieky Tarna smerom k juhu sa najprv zužuje a potom sa rozširuje. Je pravdepodobné, že kvôli tomu dostala meno slovanského pôvodu. Slovo „Sirok“ znamená široký.  Na vrchovine sa nachádza hrad pôvodne nazývaný hrad rieky Tarna, pred tým než dostal meno Sirok. Tento názov sa skôr vzťahuje na hrad Darnó, ktorý bol postavený na kopci Darnó. Darnó, Darna, Tarna. Možno, že to bolo tak, ale nie sú o tom historické záznamy, takže tento predpoklad je len zo sveta porekadiel.

Hrad Sirok si s hradom Darnó neviete pomýliť pre ich odlišné zemepisné polohy. Hrad Sirok bol postavený na vrchu Papkő a hrad Darnó na vrchu Fehérkőbérce. Tieto dve hory sú oddelené širokým a hlbokým údolím rieky Tarna. Nie len umiestnením, ale aj so svojou povahou sa od seba líšia. Hrad Sirok má skutočné historické pamiatky, ale o hrade Darnó nie je žiadny historický záznam, je to skôr len legenda.

Katolícky kostol

Tí ktorí chcú viac času tráviť s poznaním obce Sirok, v každom prípade odporúčame si pozrieť kostol postavený v barokovom štýle v 18.storočí. Kamenný kostol dal postaviť v rokoch 1700 Ladislav Orczy  so súhlasom obyvateľstva. Pred kostolom je umiestnená kamenná socha  Nepumuki Sv. Jána z roku 1823.

Kőkúti kaplnka Sv. Ladislava

Kaplnka bola postavená v roku 1992-1996 na požiadavku miestnych obyvateľov, podľa plánov architekta Júliusa Kormoša z Egru. Kaplnka so svojim vonkajším vzhľadom a vnútornou štruktúrou šťastne kombinuje štýl stredovekého kostola a moderný štýl architektúry. Farebné vitráže L. Szabó vytvorila návrhárka Alžbeta Munkácsy a oltárny obraz je dielom Jozefa Boricsa.

Jazero Nyírjes

Jazero Nyírjes patri do chránenej oblasti – v strede nájdeme mach rašelinník a tiež zriedkavé druhy machu. V roku 1957 Margit Kovács a Imre Máthé objavili v jazere rašelinisko, ktoré bolo pokrstené ako Nyírjes – jazero.  Táto oblasť bola vyhlásená prírodnou rezerváciou o štyri roky neskôr. Rašeliniská v Maďarsku vznikli pred 10 000 rokmi, hneď po dobe ľadovej. Okrem obzvlášť zaujímavých rašelinísk treba spomenúť aj zriedkavé druhy ostríc.  Zvláštnu atmosféru tvoria suchopýr, čerkáč obyčajný a vrbica vŕbolistá.

Dedičstvo Pavla Boricsa
Obec Sirok má jedinečné prírodné črty,  viacsmerná použiteľnosť kamene vyťažila priemyselné odvetvie, ako je ťažba kameňa a rezanie kameňa. Paralelne sa rozvíjalo aj kamenné sochárstvo. Pavol Borics (1912-1969) sa narodil ako sochár v obci Sirok a bol právom nazývaný ” dieťa kameňa “. Oživoval kameň, jeho výtvory sú nadčasové. V obci Sirok je ulica pomenovaná po ňom a pred farnosťou je umiestnená jeho socha. V knižnici si môžete prezrieť jeho výtvory, ktoré verne reprezentujú každodenný život ľudí obce.

Údolie studni – „Kútvölgy“

Populárne rekreačné miesto „Kútvölgy“ sa nachádza len pár minút od obce Sirok. Kútvölgy  je vo vlastníctve obce, kde organizujú početné kultúrne podujatia. Návštevníci vyhľadávajú obec kvôli krásnej prírode a kvôli možnosti grilovania a tiež na rekreačné účely.

Hrad Sirok
Šperkom obce je hrad Sirok, kde raz za rok oživujú dobové kostýmy z minulosti. V blízkosti  hradu sa nachádzajú unikátne prírodné útvary, ako skala „Barát“ (priateľ) a „Apáca“ (mníška), respektíve turecký stôl, odkiaľ je nádherný výhľad na okolie. Hrad je vzdialený od obce 1 km na sever a nachádza sa na vrchu Vár, ktorý je vysoký 294 m. V stredoveku hral dôležitú rolu, keď museli kontrolovať a uzavrieť cesty smerujúce na sever v údolí rieky Tarna. Hrad ponúkal pohodlné miesto na vykonávanie týchto činností.
Hlavné podujatia obce:

  • Hradské dni v obci Sirok
  • Stretnutie motorkárov

Informácie:
Obec Sirok

Sirok, 3332 Borics P. út 6.
Tel: 36/ 561-000
Fax: 36/ 361-633
E-mail: sirokonkorm@agria.hu
Združenie cestovného ruchu a turistiky

3332 Sirok, Dobó utca 6.
Tel.: 36/361-285, 30/581-3330,
Fax: 36/561-037
E-mail: karpatiendre@t-online.hu