Belín

Obec Belín leží v Rimavskej kotline, v dolinke ľavostranného prítoku Rimavy. Obec vznikla koncom 12. storočia, spomína sa rok 1349. V stredoveku patrila Bellányiovcom, neskôr miestnym zemanom. Počas proti tureckých bojov bola spustošená. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom a domácim remeslom. Do r. 1918 administratívne patrila do Gemersko-malohontskej stolice.

Obce ani zemepanské mestečká v minulosti nemali erby v pravom slova zmysle. Neznamená to však, že nedisponovali vlastnou špecifickou symbolikou, ktorá bola nutná už z praktických dôvodov. V obecnej administratíve museli používať obecnú pečať s vlastným symbolom (niekedy iba s nápisom). V prípade obce Belín sa preukázateľne zachovala jej podoba z prvej polovice 19. storočia, ktorá poslúžila ako hlavný prameň pri spracovaní erbu.

Kontakt:

Adresa: Obec Belín 32 p. Rimavské Janovce 980 01

Tel.: +421 (0)47 56 984 11

Email: ocu.belin@post.sk

Web: www.belin.gemer.org