Drňa

Leží na styku južnej časti Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny, na nive a terase Mačacieho potoka a Rimavy.
Obec je doležená v roku 1246, ale vznikla na staršom osídlení. Na mieste dnešného pieskolomu v rokoch 1970 našli keltský cintorín. Podarilo sa vykopať mumifikované telo kelta, ktorý bol pravdepodobne vodca, lebo bol pochovaný spolu s koňom a so šperkami. Na mieste keltského osídlenia v rokoch 1400 postavili hrad menom Tusza. Obec v 16. storočí spustošili Turci.  V roku 1828 žilo v 71 domoch 514 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Najstaršou pamiatkou je reformovaný kostol postavený v roku 1802. V dnešnej dobe v obci býva 212 obyvateľov, 5 SHR sa zaoberajú poľnohospodárstvom, jedna PO lesným hospodárstvom. Kostol sa zachoval v dobrom stave, občas sú aj bohoslužby.

Prírodná pamiatka:    Jalovské vrstvy
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina
Chránené vtáčie územie
Natura 2000

Turistické trasy a cyklotrasy nie sú zriadené. Na prechádzkach lesom a kopcami sa pred našimi očami ukáže krásny výhľad na susedné dediny, ale aj  na susednú Maďarskú republiku.

Kontakt:

Adresa: Obec Drňa 50, Šimonovce 980 03

Tel.: +421 (0)47 566 61 56

Email: -

Web: -