Dubno

Obec Dubno sa nachádza na južnej časti Cerovej vrchoviny pri hornom toku potoku Gortva, blízko slovensko-maďarských hraníc. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1427, ale podľa historika Bálinta Ila založili ju obyvatelia Gemerského Jablonca v roku 1273. Ako samostatná obec sa rozvíja až do 70-tych rokov  XX. storočia, kedy bola začlenená do Gemerského Jablonca. Činnosť obecného úrad znovu obnovili po roku 1989. Obec je známa podľa bronzových nálezov z obdobia kyjatickej kultúry.

Dominantnou stavbou obce je rímsko-katolícky kostol z roku 1427, ktorý bol prestavaný v roku 1927. Do katastra obce zasahuje vodná nádrž v Petrovciach, ktorá sa považuje za jeden  z najlepších rybárskych revírov na Slovensku. Z obce sa dajú robiť pekné výlety do Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Kontakt:

Adresa: Obec Dubno, Gemerský Jablonec 980 35

Tel.: +421 (0)47 568 42 38

Email: obecdubno@zoznam.sk

Web: www.dubno.ou.sk