Gemerský Jablonec

Obec Gemerský Jablonec vznikla v 11. storočí, písomne bola doložená v roku 1275 ako „Almágy”. Farnosť v obci sa spomína už pred rokom 1332. Rímsko-katolícky kostol  patrí medzi najstaršie je v Mikroregióne Medveš –pochádza z 12. storočia na počesť svätého Abdona a Sennena. Zakladatelia obce boli sedliaci.

V roku 1979 bola postavená  Deväťročná základná škola, ktorá funguje do dnešného dňa. Základnú školu navštevujú deti z okolitých dedín. Pre turistov odporúčame navštíviť vodnú nádrž, ktorá sa nachádza v katastri obci Gemerský Jablonec a Petrovce. Turisti radi navštevujú Pohanský hrad a okolité kopce. V katastri máme dve pustatiny: Veľkú a Beležírsku pustatinu.

Kontakt:

Adresa: Obec Gemerský Jablonec 980 35

Tel.: +421 (0)47 581 21 40

Email: gemerskyjablonec@stonline.sk

Web: www.gemerskyjablonec.ou.sk