Gortva

Obec Gortva je nazývaná aj ako severná brána do Cerovej vrchoviny, leží na pravom brehu potoka Gortva. Obec sa nachádza v južnej časti okresu Rimavská Sobota a patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja. Je členom mikroregiónu Údolie Gortvy.

V obci sa nachádza materská škôlka aj základná škola. Súčasťou Gortvy sú aj miestne časti Bizovo a Čenice s výbornými podmienkami pre agroturistiku.

Kataster obce má 963 ha. V súčasnosti má 534 obyvateľov.
Prvýkrát sa spomína v roku 1407 ako majetok Mikófalvyovcov. Po nich patrila obec viacerým zemianskym rodom. V 16. storočí sa kvôli tureckým nájazdom na krátky čas vyľudnila a v roku 1846 takmer celá vyhorela. V roku 1845 Gortvu navštívil maďarský básnik Sándor Petőfi, na pozvanie miestneho rodáka, spisovateľa a právnika, Baltazára Adorjána. Dominantou obce je reformovaný kostol z roku 1790. V roku 1911 ho obnovili v neoklasicistickom štýle.

Kontakt:

Adresa: Obec Gortva

Tel.: +421 (0)47 569 83 93

Email: obecgortva@t-zones.sk

Web: www.gortva.ou.sk