Hajnáčka

Obec Hajnáčka leží uprostred Cerovej vrchoviny v kotline horného toku potoka Gortva. Názvy obce:  1565 Haynachkeallya: 1773 Hajnáčka: maď. Ajnácskő. Kráľovsky hrad postavený na mieste staršej pevnosti sa spomína v r. 1425. Stal sa sídlom panstva, ku  ktorému v polovici 15. stor. patrilo 15 obcí. Počas  tureckej okupácie sa stal obranným bodom. V 17. stor. bol prestavaný a v 18. stor. spustol Obec sa vyvinula z majera pod hradom. R. 1427 tu bolo 16 port. Pôvodne parila panstvu Hajnáčka, neskôr viacerým zemepánom.

R. 1773 tu žilo len 13 rodín želiarov a niekoľko panských remeselníkov. R. 1828 žilo v 84 domoch 375 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Vďaka sírnemu prameňu tu vznikli v polovici 19. stor. kúpele na liečenie reumatických, cievnych a ženských chorôb. Zanikli po roku 1945. Najstaršou pamiatkou sú zrúcaniny hradu, kaplnka z 18. stor. a kaštieľ z r. 1820. V chotári obce sa nachádza NPR Ragáč, Pohanský hrad, národná prírodná pamiatka Kostná Dolina, prírodná rezervácia Hajnačský hradný vrch, Steblová skala, Ostrá skala a prírodná pamiatka Zaboda. Patrí do Mikroregiónu Medveš.

Kontakt:

Adresa: Obec Hajnáčka, Hlavné nám. 500, Hajnáčka 980 33

Tel.: +421 (0)47 581 21 42

Email: hajnacka@stonline.sk

Web: www.gemer.org/hajnacka-0104-uvod.html