Hodejov

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1280. Vyvinula sa z osídlenia pod hradiskom. Hrad dala postaviť šľachtická rodina Ratholdovcov. Od tej doby obec prešla rôznymi názvami /Gede, Gedealja, Hogyejw, Hogyejov, Hodejovo, a v roku 1927 obec dostala terajší názov Hodejov, maďarsky Várgede. Cez obec preteká potok Gortva. Obec má dva kostoly rimsko katolický a evanjelický a dva pomníky na počesť obetiam naších dejín. Kultúrnou pamiatkou v obci je Stojkovičov kaštieľ a Prónaiho kaštieľ, ktoré sú majetkom obce. Výzanmé rody v obci boli rodiny Rátholdova, Ilšvaiová, Gedeiová a Kubínyiova.

Obec v rokoch 1950 až 1980 bola známa svojíma kúpeľami, ktoré využívali obyvatelia obce a širokého okolia ako i zo susedného maďarska. Na území obce sa nachádzajú minerálne pramene, ktoré by mohli byť zaujímavé pre dobrých investorov na podnikanie. Obec sa nachádza na juhu okresu Rimavská Sobota, leží 200 m nad morom, má rozlohu 1725 ha a má 1450 obyvateľov, zachovala si funkciu matričného úradu.  Obec má charakter poľnohoslodársky. Vedľa zrúcaniska hradu vedie cesta smerom na Fiľakovo, Hajnáčku, Šomošku do Maďarska.

Kontakt:

Adresa: Obec Hodejov 141, Hodejov 980 31

Tel.: +421 (0)47 568 31 02

Email: ocuhodejov@mail.t-com.sk

Web: www.hodejov.sk