Hodejovec

Obec Hodejovec s 210 obyvateľmi leží učupená medzi kopcami Cerovej vrchoviny. Rozloha katastra je 1113 ha. V prvej písomnej zmienke z roku 1427 sa obec spomína pod názvom Keregede. Dlhé roky patrila hajnáčskemu hradnému panstvu. Jej dominantou je rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa z roku 1737 a klasicisticky prestavaný v roku 1836. V roku 1927 bola pristavaná veža a zrekonštruovaná strecha. Vnútorné priestory boli vynovené v roku 1968.V rokoch 1975 a 1990 bola vykonaná oprava fasády a vynovený vonkajší náter. Na väčšej časti územia katastra sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Ten takmer celý spadá do územia chránenej oblasti Cerová vrchovina. Územie Hodejovca je vhodné na podnikanie v oblasti agroturistiky a zaujímavé pre turistov, či hubárov.

Kontakt:

Adresa: Obec Hodejovec 955, Jesenské 980 02

Tel.: +421 (0)47 569 83 94

Email: Hodejovec@post.sk

Web: www.hodejovec.ou.sk