Hostice

Leží v južnej časti okresu Rimavská Sobota, cez ňu preteká len jediný potok Macskás (Mačkáš), názvy honov: Gyíkos, Kertmegi, Nagydarabok.

Už v roku 1397 sa spomína pod názvom Gesztete (Hostice), počet obyvateľov bol okolo 730 osôb, komunikačným jazykom bola maďarčina, hlavné zamestnanie bolo v poľnohospodárstve. Dnes má 946 obyvateľov. Priezviskami v dávnej minulosti boli Lórántffy, neskôr barón Vécsey, Balajthy, Csank, Jankovics a gróf Bethlen a poslednými vlastníkmi obce bola Putnoky Móriczné.

Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1787. Ešte stojí kaštieľ Vécsey, ale je vo veľmi zlom stave.
V roku 1939 postavili pomník hrdinom, ktorý rozšírili s menoslovom padlých v II. svetovej vojne. Poštový úrad existuje od roku 1940, od roku 1950 je zavedená elektrika, od roku 1953  funguje základná škola, obecný úrad, polícia, zdravotné stredisko, obchody, a  od roku 1957 kultúrny dom. Inštitúcie sídliace v obci:  rímsko-katolícky kostol, farský úrad, dom smútku, poľnohospodárske združenie, obchody, espreso, nové sociálne byty, stredisko hygieny.
Kultúrny život v Hosticiach: vystúpenia žiakov miestnej školy a škôlky, tradičné podujatia miestnej organizácie Csemadoku, folklórny súbor Kisbarkó, spevácky súbor hostických ženičiek Barkó, podujatia poľovníckeho zväzu.

Kontakt:

Adresa: Obec Hostice, Hlavná 158, Hostice 980 04

Tel.: +421 (0)47 581 22 52, 53

Email: ocu.hostice@stonline.sk

Web: www.hostice.ou.sk