Konrádovce

Obec Konrádovce sa nachádza pod vrcholom Veľký Bučoň. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1341, kde v katastri obce Konrádovce voľakedy stála početná obec Šimonfalva z ktorej vznikla terajšia obec Konrádovce. V roku 1895 v okolí obce objavili veľké zásoby čadiča a v tom istom roku bol otvorený v Konrádovciach prvý kameňolom. Pretože so spracovaním kameňa domáci obyvatelia nemali žiadne skúsenosti banská spoločnosť dovážala kamenárov z Talianska, Maďarska a zo širokého okolia. Obec je preto známa výrobou dlažbových kociek a iných kamenárskych výrobkov. Väčšia časť obyvateľov obce vie spracovávať uvedený nerast.

Prístupová cesta do obce je zo susednej dediny Blhovce vzdialenej 5 km. Pozdĺž prístupovej cesty sa nachádzajú ovocné sady: orech, jabloň, hrušky višne čerešne. Okolie našich lesov je široko známe výskytom jedlých húb, ktoré sa zbierajú hlavne v letných mesiacoch, bohatou úrodou lesných šípok, malín a černíc.

Kontakt:

Adresa: Obec Konrádovce 108

Tel.: +421 (0)47 56 568 52 42

Email: konradovce@stonline.sk

Web: -