Nová Bašta

Obec Nová Bašta leží na južnej časti okresu Rimavská Sobota, uprostred Cerovej vrchoviny v doline prítoku  Gortvy. Jej korene siahajú do 10. – 11. storočia a stala sa strediskom okolitých osád. V roku 1683 bola vypálená Turkami. Odvtedy sa postupne zaľudňovala. Poľnohospodárstvo, ktorým sa zaoberala  väčšina jej obyvateľov je hlavným zdrojom  aktivít obyvateľstva do dnes.

Dominantnou budovou obce je v románskom  štýle postavený  rímskokatolícky kostol sv. Štefana. Prvá časť kostola  pochádza z roku 1397.

Obec je strediskom Mikroregiónu Medveš, toho času obýva 530 obyvateľov. Nachádza sa tu Panzion pod Pohanským hradom, návštevníci môžu využiť aj služby Penzionu kde poskytujú ubytovanie, stravu, saunu a liečebné masáže.

Obec zabezpečí zdravotnú starostlivosť aj pre okolité obce. Je postarané aj o seniorov v domove dôchodcov. V rámci trávenia voľného času je dispozícií tenisový kurt, futbalové ihrisko a minigolf.

Neďaleko od katastra obce sa nachádza pútnické miesto Mária studňa, kde je podľa legendy liečivá prameň. Toto miesto  navštevujú hlavne veriaci, ale aj turisti.

Nová Bašta východiskom viacerých neznačkovaných, ale ľahko dostupných turistických trás, po zaujímavej prírode Cerovej vrchoviny a má všetky predpoklady pre rozvoj turistického ruchu.

Kontakt:

Adresa: Obec Nová Bašta 54, 980 34

Tel.: +421 (0)47 569 11 11

Email: nova.basta@mail.t-com.sk

Web: -