Rimavské Janovce

Prvá písomná zmienka o Rimavských Janovciach pochádza z roku 1221.
Obec vznikla pravdepodobne pri ráde Benediktínov , ktorí pôsobili na našom území od 8. storočia.
Dominantou obce je  kláštorný kostol , ktorý bol postavený okolo roku 1150 Benediktínskemu opátstvu. Ide o stavbu v románskom slohu , kostol je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi  .

Ďalšou stavbou v obci je vodný mlyn , ktorý bol postavený v 14. storočí .Jeho súčasná podoba je po rekonštrukcii. Zo 14. storočia pochádza aj druhý kostol , ktorý bol pôvodne gotický . Z gotickej stavby sa zachovali iba obvodové múry .
Medzi historické stavby patrí aj barokovo-klasicistická kúria , ktorá si vyžaduje rekonštrukciu , klasicistický kaštieľ s portikom , kaštiele , v ktorých sú základné školy a gazdovské domy .

Medzi tradičné podujatia , ktoré sa v obci každoročne konajú patria:
1.    Fašiangová zábava – organizátorom je MO-MS
2.    Detský karneval – organizátor  základné školy a materská škola
3.    Deň obce s bohatým kultúrno-spoločenským programom , na ktorom sú ocenení zaslúžilí obyvatelia obce
4.    Stretnutie s dôchodcami v rámci Mesiaca úcty starším
5.    Športové dni rómskej mládeže – organizátor OZ Spoločný cieľ Rómov
6.    Katarínska zábava – organizátor  ZO Csemadok
7.    Mikulášsky večierok – organizátor  obecné zastupiteľstvo
8.    Vianočný koncert – organizátor materská škola a základné školy
9.    Prehliadka rómskeho detského a mládežníckeho umenia – organizátor  obec v spolupráci s Úradom vlády splnomocnenca pre rómske komunity – regionálne pracovisko Rimavská Sobota
Tanečné zábavy a diskotéky v čase Veľkej noci a Vianoc

Kontakt:

Adresa: Obec Rimavské Janovce 300, 980 01

Tel.: +421 (0)47 567 71 16

Email: ou.rimjanovce@rsnet.sk

Web: www.rimavskejanovce.sk