Širkovce

Pod ruinami starobylého hradu leží obec Širkovce známa svojou bohatou históriou. Čelila mnohým epidémiám, požiarom a vojenským nájazdom, pokým sa vyformovala do dnešnej podoby. Kultúrnou pamiatkou je reformovaný kostol z roku 1718 a kaštieľ s kúriou rodiny Vay a rodiny Gömöri.Na kostole v posledných rokoch prebehli viaceré rekonštrukčné práce. Podobne i kúria je v dobrom stave, no kaštieľ si vyžiada značné rekonštrukčné zásahy čo predstavuje veľké finančné zaťaženie.

Park, ktorý obklopuje  kaštieľ je jednoznačne dominantou obce. Tu sa usporadúvajú rôzne športové ale aj kultúrne podujatia so značným ohlasom. V obci existuje vyznačený turistický chodník vedúci k zrúcanine hradu.
Obec každoročne usporadúva Dni obce v obecnom parku, na ktorý sú pozvaní hostia a účinkujúci zo susedných obcí a zahraničia. Na tento deň sa pripravujú so svojim programom aj deti zo ZŠ a deti z MŠ. V obci sa pravidelne usporadúvajú športové podujatia na ktorých sa zúčastňujú hostia aj športovci so susedných obcí. Sú to hlavne futbalové turnaje. Podujatie spestrili svojim vystúpením deti a žiaci z MŠ a ZŠ.

Miestny duchovný reformovanej cirkvi pán Vojtech Pohóczky v priestoroch farskej záhrady vystavuje staré až sto ročné poľnohospodárske stroje, ktoré chodia obdivovať z okolia ale i z cudziny znalci a milovníci historických strojov.
Každý rok ZŠ a MŠ dva až tri krát usporiada vystúpenie maloletých a školopovinných detí v kultúrnom dome z príležitosti sviatkov  / Dedo Mráz, ukončenie šk. roka, Dni obce/

Miestne organizácie každoročne zorganizujú autobusové zájazdy do okolia pre mladých, ale i pre staršiu generáciu obce. Dôchodcovia pravidelne usporadúvajú výstavy ručných prác, remeselných výrobkov, cukrárenských výrobkov a poľnohospodárskych produktov.

Kontakt:

Adresa: Obec Širkovce 184, Jesenské 980 02

Tel.: +421 (0) 47 569 83 31

Email: serke@gemernet.sk

Web: -