Studená

V južnej časti Cerovej vrchoviny leží neveľká obec Studená. Leží v tesnej blízkosti hraníc s Maďarskom. Vznikla v chotári Novej Bašty po tatárskom vpáde. Prvá písomná zmienka pochádza roku 1304, spomína sa pod názvom Hydegkwth, od r. 1920 Studená; maďarsky Hidegkút. Návštevníkov zaujme kaplnka, ktorá bola postavená v 19. storočí. Najväčšou zaujímavosťou je však obecné múzeum so stálou expozíciou ľudovej kultúry a bývania. Jeho úlohou je pripomenúť miestne remeslá a život v okolitom regióne. Do budúcnosti sa plánuje s otvorením expozície zameranej na spracovanie ľanu. Areál navrhovaného múzea pozostáva z rodinného domu, hospodárskeho objektu, z objektu chlievikov, z pece na pečenie chleba, studne, z objektu pre návštevníkov a z dvoru a záhrady. Jednotlivé objekty sú prepojené pešími komunikáciami vysýpanými štrkom.

Časť voľných plôch je venovaná na umiestnenie väčšej poľnohospodárskej techniky. Záhradná časť areálu je venovaná vinohradníctvu a sadovníctvu. Celý areál múzea je oplotený tradičným latkovým prípadne prúteným oplotením. V priestore vstupnej bráne je navrhnuté miesto pre stavanie májov.

Navrhované múzeum so svojou expozíciou slúži na zvýšenie povedomia obyvateľom obci mikroregiónu  ale i prezentáciu mikroregiónu v nadregionálnom rozmere.

V obci sa nachádza aj kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko a klub mládeže. V blízkosti Studenej je možnosť rybolovu vo vodnej nádrži Tachty na západe a v nádrži Petrovce na severovýchod od obce. Krásne výlety sa dajú podnikať do chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Kontakt:

Adresa: Obec Studená 97, Nová Bašta 980 34

Tel.: +421 (0) 47 569 13 33

Email: obec.studena@azet.sk

Web: -