Spoločný slovensko – maďarský marketingový info – kanál v Jesenskom

Marec 30, 2010 admin · Komentujte 

Na základe  zmluvy č. HUSK/0801/1.1.2/0039 sa dňa 14.decembra 2009  vo veľkej sále MKS v Jesenskom o 15,00 hodine uskutočnilo stretnutie podnikateľov so SR a MR ohľadne spoločného slovensko – maďarského marketingového infokanálu.

Pilotnou spoluprácou obce Jesenské a Združením Pétervasárai Kisterség Többcélú Társulása, Pétervására je vytvárať podporné podmienky pre podnikateľské subjekty pre cezhraničnú spoluprácu. Jedná sa o cezhraničnú spoluprácu na spoločno slovensko – maďarských hraniciach na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja konkrétne sa jedná o Okres Rimavská Sobota v SR a Župu Heveš z MR.

Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie zámerov a cieľov projektu v prospech spolupráce verejného a súkromného sektora. Ďalej tu bolo predstavenie úspešných projektov spoločných slovensko – maďarských skúseností. Išlo tu taktiež o identifikáciu potrieb zainteresovaných strán.

Všetky aktivity projektu smerujú k tomu, aby podnikateľské subjekty našich regiónov medzi sebou viac  komunikovali a viac sa zviditeľňovali. Cieľom projektu je umožniť nadväzovať nové kontakty, podporovať regionálne produkty a propagovať podnikateľov doma i v zahraničí pomocou info-kanálu. To,  že zúčastnených projekt zaujal sa odzrkadlil aj v bujnej diskusii a prísľubu ďalšej spolupráce oboch zúčastnených strán.
Celá akcia sa skončila slávnostnou recepciou.