I. Kontaktná výstava a veľtrh

August 23, 2010 admin · Komentujte 

Obec Jesenské v rámci projektu „Spoločný slovensko-maďarský marketingový info-kanál“ dňa 10.7.2010 organizoval  I. Kontaktnú výstavu a veľtrh v obci Jesenské, kde sa prezentovali slovenskí a maďarskí podnikatelia so svojimi produktmi a službami.  Na veľtrhu sa prezentovalo celkovo 25 podnikateľov  – z toho 15 podnikateľov zo Slovenska a 10 podnikateľov z Maďarska. Veľtrh otvoril starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi spoločne s partnermi projektu s Panyik Anitou – riaditeľkou združenia Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása a s primátorom mesta Pétervására s Pál Lászlom, ktorý je zároveň predsedom združenia .  Program sa začínal úvodným workshopom pre hostí, kde pán starosta obce Jesenské predstavil dosiahnuté výsledky z projektu.  Pozvanie prijali ako hostia  miestne samosprávy zo SR a MR, rozvojové agentúry a jednotlivé inštitúcie a organizácie zo SR a MR. Hlavným cieľom veľtrhu bolo prispieť k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v prihraničnej vidieckej oblasti, ďalej umožniť aktívnejšie nadviazať kontakty a vybudovať partnerské vzťahy pre jednotlivé podnikateľské subjekty. V neposlednom rade obnoviť tradičné slovensko-maďarské  vidiecke trhy, ktoré boli v Jesenskom historicky známe. U našich projektových partnerov v meste Pétervására sa konala I. Kontaktná výstava a veľtrh  22.mája 2010, kde sa podnikatelia tiež mohli prezentovať  spoločne.

Pri prijímaní prihlášok my ako organizátori  sme mali iba jednu podmienku a to, aby podnikatelia v rámci veľtrhu propagovali svoje vlastné slovenské a maďarské produkty a služby pre návštevníkov.

Na tejto spoločnej akcii  vystavovatelia sa navzájom mohli ohodnotiť t.j. „Kto má najkreatívnejší stánok?“.  Podľa tohto hodnotenia  zlatú plaketu získal Július Mihályi – Pekáreň Mihályi z Jesenského, striebornú plaketu pán Vilmoš Ladóczki z Novej Bašty a bronzovú plaketu získala firma z Maďarska Németh Szőrme z Pétervására, ostatní vystavovatelia získali pamätné plakety . Prínosom  I. Kontaktnej a výstavy a veľtrhu bolo predstaviťvlastné aktivity, produkty a služby  pre obyvateľov nášho regiónu ako aj  zoznámiť sa s ostatnými podnikateľmi z nášho regiónu a s cezhraničnými partnermi.  Mottom veľtrhu bolo: Ukážme čo vieme, robíme, produkujeme, najprv v regióne potom aj inde u susedov.

Náklady spojené s realizáciou veľtrhu bolo zabezpečené z projektových zdrojov. Projekt podporuje Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013.

Alžbeta Mihályiová – manažér projektu