Inovácie a nové metódy v oblasti cezhraničnej spolupráci – MARKETINFOCHANNEL

Apríl 26, 2010 admin · Komentujte 

Dňa 15.04.2010 v rámci projektu SPOLOČNÝ SLOVENSKO-MAĎARSKÝ MARKETINGOVÝ INFO-KANÁL, KÖZÖS SZLOVÁK-MAGYAR MARKETING INFO-CSATORNA (Zmluva č. HUSK/0801/1.1.2/0039) sa uskutočnil pracovný workhop v Obci Jesenské, kde boli pozvaní podnikateľské subjekty z regiónu Cerovina (t.j.: 28 obcí od Rimavské Janovce až po Tachty), podnikateľské subjekty z Mikroregiónu Pétervásársko odborníci z jednotlivých inštitúcií a starostovia z daného územia.

Cieľom workshopu bolo prezentovať fungovanie podnikateľských subjektov v SR a MR,  rozvojové možnosti na slovenskej a maďarskej strane a zároveň predstaviť pre účastníkov workshopu novú webovú stránku WWW.MARKET-INFO.EU, ktorá bola vytvorená v rámci projektu.

Naše pozvanie prijal pán Gábor Fülöp z Obchodnej a priemyselnej komory z Egru a pán Ing. Vladimír Bystriansky z Obchodnej a priemyselnej komory z Lučenca, ktorí v rámci programu prezentovali konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov v prihraničnej oblasti na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja a v Župe Heveš. Ďalej v rámci programu pán Ing. Andrej Boros – autor a designer web stránky – predstavil nový informačný kanál, ktorý je vytvorený v troch jazykových mutáciách SJ,MJ,AJ. Pomocou internetového pripojenia účastníci mali možnosť vidieť obsah, design a štruktúru novej webovej stránky.

S novými marketingovými metódami chceme podporovať podnikateľskú sféru na oboch stranách hranice, a pomocou MARKETINGOVÉHO INFO-KANÁLU chceme umožniť priestor, aby si miestni podnikatelia mali možnosť prezentovať svoje slovenské a maďarské výrobky  i služby a napomáhať im pri budovaní kontaktov, ktoré môžu v budúcnosť pozitívne prispieť k rozvoju podnikateľských aktivít .