Kisfüzes

Természeti, földraizi jellemzők

Kisfüzes (1903-ig Füzes) a megye északi részén, a Mátra lábánál, Pétervásárától délkeleti irányban 5 km-re fekvő település. Közúton közelíthető meg, a legközelebbi vasútállomás a Kál-Bátorterenye közötti vasútvonalon Mátraballa.
Keleti határa mentén folyik el a Tarna. Természetes növényzetét a tatárjuharos lösztölgyesek alkotják, benne nagyvadakkal. Erdőterülete 61 %-ot tesz ki, talaja ennek megfelelően barna erdőtalaj.

Történelem

A település első okleveles említése 1296-ban történt Fyzes névalakban. 1311-ben Károly Róbert Tamás erdélyi vajdának adományozta. 1426-ban az Ivády család birtokába került, 1489-ben a település új tulajdonosa Kormos család volt. 1549-ben több köznemes birtokolta.

1552-ben a törökök elpusztították. Ezt követően a 17. században is végig lakatlan maradt. A 18. sz. elején a pétervásáriak használták Füzes földjeit. 1734 és 1736 között a birtokosok közül két Dorogfy-lány és a Zsoldos családtagok eladták birtokrészüket Okolicsányi Mátyásnak és Gellén Istvánnak. Ez az Okolicsányi és Gellén-rokonság 1738 táján népesítette be a pusztát. 1770-ben földesurai a Gellén és Okolicsányi családok. Az 1771-es úrbérrendezéskor 3 telkes jobbágyot (4 telek) és 4 házas zsellért írtak össze. 1786-ban 14 házban 20 család, 1851-ben már 29 házban 32 család lakott.

A község pecsétjén földből kinövő fűzfa látható, egyik oldalán: Füzes, másik oldalán: 1778 felírással.
A 20. sz. első felében több egyesület (katolikus ifjúsági-, levente-, polgár lövész) alakult a faluban. 1895-től a pétervásárai anyakönyvi kerülethez tartozott. 1951 és 1970 között önálló, 1970-től újból Pétervására körzetében volt. A pétervásárai körjegyzőséghez tartozott, 1950¬ben alakult meg önálló tanácsa. 1970-ben Pétervására Községi Közös Tanács társközsége lett. 1990-ben megalakult a község önkormányzata, fiiggetlen polgármesterrel az élén.

Demográfiai jellemzők, egészségázyi-oktatási ellátás

A pétervásárai statisztikai vonzáskörzetben lévő Kisfüzes a megye legkisebb települései közé tartozik. Területe mindössze 4,81 km2, lakónépessége 192 fő. A lakosság száma, 1960 és 1990 között felére mérséklődött; a legnagyobb csökkenés 1960 és 1970 kőzött következett be. A kisközségben önálló háziorvos, óvoda, általános iskola és könyvtár nem működik. A kulturális lehetőségeket helyben a művelődési ház jelenti

Információ:

Kisfüzes Községi Önkormányzat 3256 Kisfiizes, Szabadság u. 2.
Tel.: 06-36/368-825
Fax: 06-36/568-035
E-mail: pvpmhiv@axelero.hu